INDIVIDUÁLNÍ KROUŽEK

Dívčí Clubík

Výtvarně-vzdělávací kroužek pro holky ve věku 8–11 let

Hledej a vytvářej samu sebe

Scházej se s kamarádkama v Clubu

Rozvíjení osobnosti / Kreslení / Propojování pravé a levé mozkové hemisféry

 

Lettering / Journaling / Pohybové improvizační hry s Amálčinou Parádní Truhlou

 

Individuální přístup – omezený počet míst (na skupinku max. 6 holek)

Klubík jsem založila pro holky od 8 let, s chutí psát a kreslit si deník, zajímat se o svět kolem nás a vzdělávat se v oblasti umění, historie, společenských věd, architektury, přírody, módy a dalších směrů.

Zimní semestr od října do prosince. Letní semestr od února do května.

Setkávání v Clubu 1 x 14 dní bude trvat 120 minut. Cena za hodinu 200 Kč.

Kroužek bude probíhat v úterky, středy nebo čtvrtky po obědě na ZŠ v Praze.

!!! Vzhledem k aktuální situaci nabízím individuální vyučování. !!!

Bližší informace na amalcinaparadnitruhla@gmail.com / info@andreafantova.cz.

1/2

+420 737 617 923

  • Black YouTube Icon

©2019–2020 by andreafantova.cz